Fono2 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
späť

Rozcvička

Rozcvička je zameraná na rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov. Obsahuje 37 cvikov, ktoré dieťa napodobňuje.

Nedostaky v oromotorike ľahko odhalíme pri izolovaných a sekvenčných artikulačných pohyboch, ktoré sú súčasťou Lapointe–Wertzovho testu. Tieto cvičenia je vhodné použiť pred samotným nácvikom artikulácie chybne vyslovovaných hlások súčasne s inými cvičeniami, ktoré podporujú rozvíjanie oromotoriky.