Fono2 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
zpět

Asociace

Aplikace umožňuje vnímat a správně pochopit jednotlivé pojmy v souvislostech a zařadit je do sémantického systému. Dítě (dospělý) si dané slovo osvojí a umí ho použít v různých kontextech. V aplikaci se prezentuje obrazová, zvuková a hlasová (videosekvence s pohybem artikulačních orgánů při výslovnosti) informace o daném pojmu. Pro ty, kteří potřebují i znakovou podobu, případně prstovou abecedu na upřesnění fonemické podoby, nabízí aplikace i tyto možnosti.

Asociace obsahují více než 1000 frekventovaných slov (základní databáze 482, rozšíření 367 resp. 187) v 23 kategoriích (např. jídlo, zvířata, oblečení). Pojmy jsou podla obtížnosti rozdělené do pěti úrovní, pro lepší přispůsobení se intelektuálním schopnostem jednotlivých uživatelů. Některým pojmům je přiřazena zvuková podoba, např. troubení auta, smích, zvonění telefonu. Aplikace pracuje v režimu Nácvik, Testování a Pexeso.

Nácvik
Testování
Pexeso
Rozšíření údajů 1
Rozšírení údajů 2
Znaková řeč k základnímu balíku údajů
Znaková řeč k rozšíření údajů 1
Znaková řeč k rozšírení údajů 2

Nácvik

Dítě (dospělý) si v režimu procvičí jednotlivé pojmy, seznamuje se s jejich hlasovými, obrazovými a zvukovými podobami. Postupně jsou prezentované konkrétní pojmy. Na videopanelech se postupně prezentuje hlasová podoba, prstová abeceda nebo znaky. Je možné si zvolit, které pojmy mají být procvičované. V režimu Nácvik se dá též využít webkamera, pomocí které se dá sledovat správná artikulace jednotlivých pojmů.

Testování

Dítě (dospělý) otestuje svou schopnost spojovat konkrétní podoby s konkrétními pojmy. Terapeut má možnost zvolit počet testovacích položek. Následně je na videopanelu odprezentována některá z podob pojmu, který je potřebné vybrat z nabízených položek. Za správný výběr je testované dítě (dospělý) odměněno potleskem žluté postavičky a získáním kladného bodu.

Pexeso

Je simulací kartičkového pexesa, ve kterém je úkolem nacházet páry stejných pojmů. Pexeso mohou hrát maximálně 4 hráči. Počet párů v pexesu je nastavitelný, přičemž maximální počet párů je 32. Kliknutím myši na kartičku se na videopanelu odprezentuje vybratá podoba pojmu.

Rozšíření údajů

Rozšíření 1 rozšiřuje databázi o 367 slov.

Rozšíření 2 rozšiřuje databázi o 187 slov.

Znaková reč

Každému pojmu odpovídá znak českého znakového jazyka.