Fono2 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
zpět

Fonematický sluch

Fonematický sluch je program, který pomáhá odhalit nedostatky ve sluchové diferenciaci hlásek, které mají distinktivní příznaky.

V aplikaci je zahrnutých více než 300 fonematických skupin (v základní verzi 112 skupin, rozšíření 123 resp. 123 skupin), které jsou vybrané podle specifik českého jazyka.

K převážné většině konkrétních pojmů je přiřazená i obrazová podoba slova (fotografie nebo kresba), avšak abstraktní pojmy obrazovou podobou nedisponují.

Aplikace se skládá z režimu Nácvik a Testování.

V aplikaci je možné blíže specifikovat umístění rozdílných foném či už na začátku, uprostřed , nebo na konci slova, případně počet slabik ve slovech. Dále se dají vybrat konkrétní fonémy, které je podle terapeuta potřebné procvičit.

Nácvik
Testování
Rozšíření údajů 1
Rozšíření údajů 2

Nácvik

Cílem režimu je osvojení a procvičení jednotlivých hlásek ve slovech. Kliknutím na pojmy se přehraje hlasová podoba, přičemž dítě (dospělý) se učí rozlišovat jednotlivé hlásky. Slova jsou prezentována ve skupinách/párech, podle toho, jakou možnosť zvolí terapeut.

Testování

Dítě (dospělý) testuje svou schopnost odlišit podobně znějící fonémy. Terapeut má opěť možnost zvolit počet testovacích položek a vybrat i konkrétní hlásky, případně celé skupiny, které mají být otestované, resp. které spůsobují testovanému problémy.

Rozšíření údajů

Rozšíření 1 rozšiřuje databázi o 123 skupin.

Rozšíření 2 rozšiřuje databázi o 123 skupin.