» Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!

Užitečné linky

Katedry logopedie a speciální pedagogiky v SR a ČR

Katedra logopédie Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra klinickej logopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Logopedické společnosti

Slovenská asociácia logopédov
Stránka klinických logopédov Slovenskej republiky
Asociace klinických logopedů České republiky
Asociace logopedů ve školství
Logopedická společnost Miloše Sováka
Royal College of Speech and Language Therapists [stránka v anglickom jazyku]
Association of Speech and Language Pathologists Malta [stránka v anglickom jazyku]
American Speech-Language-Hearing Association [stránka v anglickom jazyku]
National Student Speech Language Hearing Association [stránka v anglickom jazyku]
Canadian Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists [stránka v anglickom jazyku]
South African Speech-Language-Hearing Association [stránka v anglickom jazyku]
Indian Speech and Hearing Association [stránka v anglickom jazyku]
The Hong Kong Association of Speech Therapists [stránka v anglickom jazyku]
Speech Pathology Australia [stránka v anglickom jazyku]

Speciálně-pedagogické společnosti

Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku
Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV
National Dissemination Centre for Children with Dissabilities [stránka v anglickom jazyku]

Psychologické společnosti

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Českomoravská psychologická společnost
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Asociace školní psychologie SR a ČR
American Psychological Association [stránka v anglickom jazyku]
Association for Psychological Science [stránka v anglickom jazyku]
British Psychological Society [stránka v anglickom jazyku]

Informační internetové portály

Stránka pre rodičov detí s poruchou sluchu
Informačný portál o kultúre nepočujúcich
Stránky o špeciálnej pedagogike pre špeciálnych pedagógov
Informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí
Stránka zameraná na intelektové nadanie
Internetový informačný portál zameraný na sociálnu sféru
Informační portál o světě neslyšících
Český znakový jazyk
Metodický internetový portál pro speciální vzdělávání
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami
Internetový server poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení
Portál o poruchách autistického spektra

Časopisy

Pedagogické rozhľady
Učitelské listy
Internetový časopis i-psychológia
Časopis Dieťa
Časopis Mama a ja