Fono1 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
zpět

O programech

FONO Je soubor programů pro osobní počítač, který je určen pro použití v logopedických ambulancích, ve školách pro děti s poruchami komunikačních schopností a v jiných specializovaných pedagogických zařízeních. Program využívá vlastností současných osobních počítačů v multimediální oblasti, jako třeba zpracování a prezentace zvuku, obrazu a videosekvencí a hravou formou pacientovi a logopedovi, resp. žákovi a učiteli usnadňuje rehabilitační a výukový proces.
Každý program je samostatný, nezávislý na ostatních programech ze souboru. Ideální sestavu programů je možno si zvolit individuálně. Program současně nebrání využití počítače na jiné účely.

Zvuky běžného života

Ke zvukům každodeního života (doprava, zvířata, lidé, hudební nástroje, domácnost) se přiřazují odpovídající obrázky. Program umožňuje práci v režimu nácviku a testování a současně také hodnotí úspěšnost odpovědí. Současná verze obsahuje cca 70 zvuků ze šesti okruhů.
Slovní zásoba

Obsabuje přibližně 500 pojmů z běžné slovní zásoby. Reálnému obrázku je přiřazena písemná forma slova slova, hlsová forma slova a taky existuje možnost odezírání z artikulačních orgánů. Tak jako u ostatních programů, taky zde existuje možnost pracovat v režimu nácviku nebo testování.
Fonematický sluch

Hravým způsobem pomáhá při rozvíjení fonematické diferenciace hlásek. Jeho využití během vyšetření fonematického sluchu zvyšuje jeho objektivitu. Současná verze obsahuje přes 200 fonematických dvojic se zastoupením různých hlásek.
Rozcvička

Pomáhá při rozvíjení motoriky artikulačních orgánů. Logoped nemusí cvičení předcvičovat a může se soustředit na nápravu chyb.
Videosekvence cviků je možné opakovat, rozcvičku posouvat dopředu, dozadu, krokovat cviky po jednotlivých snímcích nebo vyjmout z celé sady cviků jen některé.