Fono1 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
z powrotem

O programach

Fono to zestaw programów dla komputerów osobistych, który jest przeznaczony do stosowania w gabinetach logopedycznych, szkołach dla dzieci z zaburzeniami umiejętności komunikacyjnych oraz innych specjalistycznych ośrodkach edukacyjnych. Program wykorzystuje właściwości współczesnych komputerów w dziedzinie multimediów, takich jak przetwarzanie i prezentacja audio, zdjęcia oraz wideo. W zabawny sposób pomaga logopedom i pacjentom, czy nauuczycielom i uczniom w rehabilitacji oraz wspomaga proces uczenia się.
Każdy program stanowi odrębny, niezależny od innych programów z pakietu, element. Każdy z programów pakietu może być indywidualnie wybrany. Jednocześnie program nie ogranicza w żaden sposób korzystania z komputera w innych celach.

Odgłosy życia codziennego

Odgłosy życia codziennego (transport, zwierzęta, ludzie, instrumenty muzyczne, sprzęty gospodarstwa domowego) są przypisane do odpowiednich zdjęć. Program pozwala na pracę w trybie nauczania oraz testów a także dokonuje oceny skuteczności nauczania. Aktualna wersja zawiera 70 dźwięków z sześciu dziedzin.Słownictwo

W zabawny sposób pomaga rozwijać fonematyczny słuch. Jego wykorzystanie w czasie badania słuchu fonematycznego zwiększa obiektywizm badania. Aktualna wersja zawiera ponad 200 par reprezentujących różne fonematyczne dźwięki.Rozgrzewka

Pomaga rozwijać mechaniczne narządy mowy. Logopeda nie musi prowadzić ćwiczeń wstepnych mogąc skoncentrować się na korekcji błędów. Ćwiczenia prezdstawione na wideo można powtarzać, przesuwać do przodu lub do tyłu, wykonywać ćwiczenia według poszczególnych zdjęć lub wybrać z zestawu ćwiczeń tylko niektóre.