Fono2 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
späť

Zľava 50% pre domáce použitie — A — Zľava 10% pri kúpe všetkých aplikácií

Cenník programového vybavenia Fono2

pre orgánizacie
Domáce použitie -50%

Zľava 10% pri kúpe všetkých aplikácií

Tabuľka 2

Položka Cena EUR bez DPH4 Cena EUR s DPH4 Pridať
Asociácie – nácvik 74.25 89.10
Asociácie – testovanie 74.25 89.10
Asociácie – pexeso 36.75 44.10
Asociácie – databáza údajov 1 187.50 225.00
Asociácie – posunková reč ku databáze údajov 3 59.25 71.10
Asociácie – dátové rozšírenie 1 2 96.75 116.10
Asociácie – posunková reč rozšírenie 1 3 59.25 71.10
Asociácie – dátové rozšírenie 2 2 66.75 80.10
Asociácie – posunková reč rozšírenie 23 36.75 44.10
Položka Cena EUR bez DPH4 Cena EUR s DPH4 Pridať
Fonematický sluch – nácvik 74.25 89.10
Fonematický sluch – testovanie 74.25 89.10
Fonematický sluch – databáza údajov1 195.00 234.00
Fonematický sluch – dátové rozšírenie 1 2 74.25 89.10
Fonematický sluch – dátové rozšírenie 2 2 74.25 89.10
Položka Cena EUR bez DPH4 Cena EUR s DPH4 Pridať
Okienkové čítanie 126.75 152.10
Rozcvička 201.75 242.10
Prehrávač daktylných znakov 29.25 35.10
Tlač obrázkov 18.00 21.60

1 Databáza bez súvisiacich aplikácií slúži len na korektný výpočet ceny. Aby bola využiteľná, potrebuje minimálne jednu z daných aplikácií

2 Dátové rozšírenia sú využiteľné len s odpovedajúcou databázou údajov

3 Jednotlivé rozšírenia posunkovej reči sa vždy viažu ku konkrétnemu rozšíreniu databázy asociácií

4 DPH 20% platná v Slovenskej republikeCena EUR bez DPH4 Cena EUR s DPH4
Spolu: 0.00 0.00 EUR


Zľavy pre multilicencie

Zľava z celkovej ceny platí iba pri rovnakom zložení aplikácii pre všetky licencie programu Fono2 a len pre jedného koncového užívateľa. Pre výpočet zľavy pre multilicencie s rozdielnym zložením aplikácii nás kontaktujte.

Licencie Cena v %
Prvá licencia 100%
Druhá licencia 75%
Tretia licencia 55%
Štvrtá licencia 40%
Piata a každá ďalšia licencia 30%